استان فارس – شیراز- خیابان معدل غربی – روبروی مدرسه دکتر حسابی – اداره کل نوسازی مدارس فارس

مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس | farsmkm.ir