شما اینجا هستید

اخبار » آغاز به کار مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان نیریز و افتتاح آموزشگاه برکت معلم

به گزارش مجمع خیرین مدرسه ساز فارس، شهرستان نیریز یکی از فعال ترین شهرستان ها در عرصه کار خیر مدرسه سازی بوده که به همت خیرین و اداره آموزش و پرورش این شهرستان ، دفتر مجمع خیرین این شهستان آغاز به کار نمود.

با حضور آقای ضازاده، مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز فارس و آقای طباطبایی کارگردان و نویسنده هنرمند استان فارس، رییس و معاون ادره آموزش و پرورش نیریز و رییس مجمع خیرین مدرسه ساز نیریز و چندتن از خیرین گرانقدر، دفتر مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان نیریز افتتاح شده و آغاز به کار نمود.

در ادامه مدرسه برکت معلم این شهرستان نیز با حضور جمعی از مسوولین و مردم محلی افتتاح شده و از چندین پروژه خیرساز این شهرستان نیز بازدید به عمل آمد .

بدون دیدگاه

مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس | farsmkm.ir