شما اینجا هستید

اخبار » بازدید از پروژه هنرستان خیرساز امتیاز
گروه : اخبار

طی بازدید هفتگی جناب آقای رضازاده از پروژه های خیر ساز استان، از هنرستان خیرساز امتیاز بازدید بعمل آمد.

این هنرستان که با اعتبار تمام خیری در دست احداث است تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز قرار دارد که در سال تحصیلی جدید افتتاح خواهد شد.

بدون دیدگاه

مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس | farsmkm.ir