شما اینجا هستید

اخبار » برگزاری جلسات بانوان خیر مدرسه ساز فارس

در راستای پویش ملی “من مادرم، بچه های ایران فرزند من”، که با تاکید بر مشارکت بانوان در امر مقدس مدرسه سازی راه اندازی شده است، جلسات بانوان خیر مدرسه ساز فارس به صورت مستمر و هفتگی برگزار می شود.

جلسات بانوان خیر مدرسه ساز به مدیریت سرکار خانم کاویانی مسوول ستاد بانوان خیر مدرسه ساز  در روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته برگزار می شود. در این جلسه اعضای گروه در خصوص نحوه اطلاع رسانی، نحوه جلب مشارکت، پیگیری فعالیت های انجام شده و تماس تلفنی و عیادت از بانوان خیر استان مذاکره و تبادل  نظر می نمایند.

از دستاوردهای این جلسات می توان به مشارکت دانش آموزان چندین مدرسه دوره متوسطه دوم در طرح پویش ملی من مادرم، اطلاع رسانی فعالیت بانوان در سایت مجمع، اطلاع رسانی پویش ملی من مادرم در روزنامه خبر، تماس تلفنی با بانوان خیر مدرسه ساز استان و عیادت از ایشان اشاره کرد.

همچنین سرکار خانم دستغیب، مشاور امور بانوان استاندار فارس، و خانم بی نیاز، مشاور امور بانوان آموزش و پرورش فارس به عنوان نماینده ستاد بانوان خیر مدرسه ساز و مروج پویش ملی من مادرم انتخاب شدند و همکاری مستمری با ستاد بانوان فارس دارند.

بدون دیدگاه

مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس | farsmkm.ir