چهارشنبه, ارديبهشت 04 1398

درگذشت خیر مدرسه ساز شیرازی با سه باب آموزشگاه احداثی

زنده یاد حاج مرتضی توحیدیان که به همراه فرزندش دو باب آموزشگاه و یک باب هنرستان به نام حضرت علی بن ابیطالب ، امام حسن مجتبی و امام رضا (ع) در شهر جدید صدرا شهرستان شیراز ساخته بود، در سن 82 سالگی و پس از انجام امور خداپسندانه متعددی از جمله ساخت مراکز درمانی و آموزشی به دیار حق شتافت.