شما اینجا هستید

اخبار » امضای چهارمین تفاهمنامه احداث مدرسه توسط دکتر رونقی

دکتر حسنعلی رونقی، خیر مقیم خارج از کشور استان فارس که تا پیش از این سه آموزشگاه در شهرستان فسا احداث نموده اند ، با حضور در اداره کل نوسازی مدارس فارس، تفاهمنامه احداث آموزشگاه چهارم را امضا نمودند.

دکتر رونقی در سال های گذشته سه آموزشگاه به نام های آموزشگاه مادر، آموزشگاه پدر و آموزشگاه بتول رونقی را در شهرستان فسا، زادگاه خود احداث نموده اند.

ایشان به دلیل نیاز مبرم منطقه به احداث آموزشگاه چهارم مبادرت ورزیدند.

راهشان پر رهرو باد.

بدون دیدگاه

مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس | farsmkm.ir