شما اینجا هستید

آجر به آجر » بازگشت جالب یک دانش آموز عشایری به زادگاهش در شیراز

یکی از دآنش آموز دیروز مدارس عشایری فارس، خیرمدرسه ساز امروز عشایر شد.

یک دانش آموز دیروز مدارس عشایری که اصالتا اهل کوهمره سرخی استان فارس است امروز در زادگاه خود درحال احداث یک آموزشگاه برای دانش آموزان عشایری است.

به گزارش روابط عمومی نوسازی مدارس فارس، مهندس مسعود کنعانی وند خیرمدرسه سازی است که پس از فراغت از تحصیل واشتغال در شیراز هم اکنون در روستای جمالی منطقه کوهمره سرخی درحال احداث یک باب آموزشگاه برای دانش آموزان عشایری است.
این خیرمدرسه ساز که خودش اجرای این پروژه رابرعهده گرفته است گفت: این آموزشگاه از جمله آموزشگاه های مجهزی است که در آن پیش بینی بسیاری از زیرساخت ها که حتی دربرخی مدارس شهری نیز وجود ندارد شده است.
سیستم های مجهز سرمایشی وگرمایشی همچنین پیش بینی وتهیه زیرساخت های استفاده از فناوری های نوین آموزشی وهوشمند سازی از جمله این موارد است که این خیرمدرسه ساز به آن اشاره کرد.
مهندس مسعود کنعانی وند خاطرنشان کرد: ساخت این آموزشگاه از مهرماه امسال آغاز شده وبه یاری خداوند تا پایان اسفند ماه یعنی ظرف مدش ۶ماه به بهره برداری خواهد رسید.
این خیرمدرسه ساز هدف از این اقدام خود را تعهدی دانست که برعهده اش گذاشته شده است و آن خدمت به مردم ودانش آموزان عشایر محرومی است که در میان آنها زندگی وتحصیل کرده است.

بدون دیدگاه

مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس | farsmkm.ir