شما اینجا هستید

آجر به آجر » برگزاری جلسه با مشاوران امور زنان فرمانداری های شهرستانهای استان فارس

جلسه ای با حضور مشاور محترم استاندار سرکار خانم دکتر دستغیب، مسئول شورای بانوان استان و مشاوران امور زنان فرمانداری های شهرستان های استان فارس تشکیل شد.

بانو کاویانی مسوول ستاد بانوان خیر مدرسه ساز فارس در این جلسه پویش ملی من مادرم و پویش آجر به آجر را شرح داده و درخواست افزایش مشارکت بانوان استان در پویش ملی “من مادرم، بچه های ایران فرزند من” را خواستار شدند.

بدون دیدگاه

مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس | farsmkm.ir