شما اینجا هستید

خیرین مدرسه ساز » خير فرهنگ دوست خانم دكتر قمر الحسيني الهاشمي

خير فرهنگ دوست خانم دكتر قمر الحسيني الهاشمي

باني خير آموزشگاه سيد عبدالحسين حسين زاده حسيني

 

براي همسرم باقيات و صالحاتي بنا نهادم. همسرم فرد خيري بود و همواره از كمك به ديگران دريغ نمي كرد، بعد از فوت ايشان بنا به توصيه آن مرحوم باقيات و صالحاتي براي آن مرحوم بنا نهادم كه اميدوارم مورد قبول حضرت حق قرار گيرد و از آنجا كه هميشه در زمان حيات طرفدار محرومين بود. محل احداث را منطقه ۴ شيراز كه از مناطق محروم شيراز مي باشد انتخاب كردم كه مساحت اين آموزشگاه ۲۳۰۰ متر مربع با زير بناي ۱۵۰۰ متر مربع مي باشد. و در حال حاضر مورد بهره برداري آموزش و پرورش قرار گرفته و دختران مقطع متوسطه در آن تحصيل مي كنند.  بي شك دختران نقش بارزتري را در جامعه  بعنوان مادران آينده ايفا مي كنند و بهمين منظور بايد دختران در مدارس مطلوب تحصيل كنند.

 

 

بدون دیدگاه

مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس | farsmkm.ir