خير فرهنگ دوست سركار خانم فخر السادات توسل

خير فرهنگ دوست سركار خانم فخر السادات توسل

باني خير آموزشگاه توسل

اينجانب فخر السادات توسل متولد ۱۳۲۳ در شهر شيراز به دنيا آمدم  و تحصيلات ابتدايي را در اين  شهر گذراندم و جهت ادامه تحصيل به تهران عزيمت نمودم و پس از اتمام دوران تحصيل به عنوان معلم به آموزش فرزندان اين جامعه پرداختم و اكنون نيز دبير بازنشسته آموزش و پرورش مي باشم.

از كودكي كمك به مردم را دوست داشتم و كم بيش به اين كار مشغول بودم. به مرور زمان به كارهاي خير توسعه داده و دامنه كارم را وسيع تر كردم تا جايي كه در حال حاضر به عنوان مسوول بانوان خير مدرسه ساز فارس مشغول به كار هستم.

بدون شك رشد و تكامل هر جامعه مديون مشاركت زنان در عرصه هاي فرهنگي و اجتماعي آنان است. بانوان انديشمند و با درايتي كه دوشادوش مردان براي پيشرفت جامعه شان تلاش مي كنند. و در اين ميان از جايگاهي خاص برخوردارند. و فعاليت آنها در حوزه فرهنگ و آموزش بسيار چشمگير بوده وبه مدد هم ياري آنهاست كه شاهد پويايي در امر مقدس مدرسه سازي هستيم. بانواني كه مهر و عطوفت چون خون در رگ هايشان جاريست. آنهايي كه تمام فرزندان  ايران زمين را چون فرزند خود و براي تأمين آسايش آنها از هيچ كوششي دريغ نمي كنند.

مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس | farsmkm.ir