شما اینجا هستید

اخبار » خير فرهنگ دوست سركار خانم مهر اعظم طباطبايي

در سال ۱۳۱۹ در كازرون به دنيا آمدم، داراي مدرك ليسانس و داراي دو فرزند پسر و دختر هستم.

برادرم آقاي دكتر محمود طباطبايي تصميم داشتند مدرسه اي بسازند و به علت حضور نداشتن در ايران كارها را به بنده محول كردند، ايشان هزينه متقبل شد و من بر كار ساخت و ساز مدرسه نظارت مي كردم.به لطف خدا و با كمك اداره كل نوسازي مدارس در سال ۱۳۸۵ دبيرستان دخترانة ۱۲ كلاسه شيراز ساخته شد.

رضايت خاطر و آرامش دروني، خصوصاً مدرسه سازي است. امروزه افراد همگي در جستجوي آرامش و آسايش هستندو مدرسه سازي چنين هديه اي  را به ارمغان مي آورد.

بدون دیدگاه

مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس | farsmkm.ir