شما اینجا هستید

به روایت تصویر » رادیو خیری فارس – شماره نخست

در راستای تکریم خیرین مدرسه ساز استان فارس، رادیو خیری فارس راه اندازی شد.

به جهت تکریم مقام خیرین نیک اندیش و با هدف اشاعه فرهنگ نیک مدرسه سازی، خاطرات مدرسه سازی و زندگینامه خیرین مدرسه ساز استان فارس در قالب فایل صوتی تحت عنوان رادیو خیری فارس تهیه می شود. از این پس می توانید رادیو خیری فارس را از طریق شبکه های اجتماعی و وب سایت مجمع خیرین مدرسه ساز فارس به آدرس farsmkm.ir دنبال کنید.

شماره نخست : مریم خانم

بدون دیدگاه

مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس | farsmkm.ir