شما اینجا هستید

آجر به آجر » پوستر پویش به رنگ مدرسه

آغاز پویش ملی به رنگ مدرسه در سراسر کشور

در این پویش کودکان ۶ تا ۱۲ سال اقدام به کشیدن نقاشی با موضوع مدرسه‌سازی می‌کنند، اظهار داشت: برای افزایش مشارکت مردم در امر مدرسه‌سازی، پویش‌های مختلفی از سوی جامعه خیرین مدرسه‌ساز با همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و مجامع خیرین مدرسه‌ساز استان‌ها راه‌اندازی و اجرا شده است.

بدون دیدگاه

مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس | farsmkm.ir